עמותה הישראלית לסוסי קווטר

לוח חופשות בתי הספר, לוח תחרויות שנת 20013/14
לוח חופשות תשע"ד

ראש השנהכ"ט באלול התשע"ג – ג' בתשרי התשע"ד, 4-7.9.2013
יום הכיפורים וסוכותט'-כ"ד בתשרי התשע"ד, 13-28.9.2013
סוכות - התחרות 22.9.13 (סגור) שופטת Keri Davidson 404-392-1103
חנוכהכ"ה בכסלו – ב' בטבת התשע"ד, 28.11-5.12.2013
חנוכה התחרות שופטת Jeannie White נתחיל ביום חמישי 28.11.13 ולקיים את המקצים בהם יש ילדים דתיים ביום חמישי וששי בבוקר – אחרת לא נספיק את כל הסדנאות.
פברואר: סדנא לקבוצת א1 ותתכן תחרות רק לאופן ולאדוונסד 12-18
פוריםי"ד-ט"ו באדר ב' התשע"ד, 16-17.3.2014
פסחו'-כ"ב בניסן התשע"ד, 6-22.4.2014
פסח ליל הסדר 7.4.14
תחרות 10.4.14
תחרות פסח – AQHA APPROVED שופטת Leanne Williams
ליל הסדר 14.4.14
תחרות 6-7.4.14
יום העצמאות (נדחה)ו' באייר התשע"ד, 6.5.2014
ל"ג בעומרי"ט באייר התשע"ד, 19.5.2014
חג השבועותה'-ח' בסיוון התשע"ד, 3-6.6.2014
אליפות הארץ בהתאם לתאריכי מבחני הבגרות
גביע אומות עולם 3.7.14 - 13.7.14 (לכל המאמנים מובטח דיור חינם אצל משפחות מהמקום!!! )
אליפות עולם לנוער 28.7.14 מוזמנים כל הנערים שיצאו איתנו לגביע אומות עולם ולא רק אלה שהתחרו בגביע אומות עולם.